Pomóż nam wybudować mieszkania chronione

WIĘCEJ O NAS


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Łęcznej 

Nr konta: 36 8693 0006 0000 3812 2003 0001

KRS: 0000357542

 

ul. Świętoduska 2

21-010 Łęczna

tel/fax: 81 752 40 16


psouul@poczta.onet.pl

zk.leczna@psouu.org.pl

 

NIP: 713-24-91-777

REGON: 060691612Skład Zarządu

PSONI Koło w Łęcznej


Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej informuje, że Walne Zebranie członków Koła w Łęcznej w dniu 7 maja 2019 r. wybrało władze na kadencję 2019-2022.

Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu ukonstytuowały się w składzie:

LP
Imię i nazwisko
Pełniona funkcja
1.
Maria Lisek- Zięba
Przewodniczący
2.
Kazimierz SzulWiceprzewodniczący
3.
Alicja PaczkowskaSekretarz
4.
Krzysztof PiaseckiSkarbnik
5.
Danuta Kozdra
Członek

Komisja Rewizyjna
Sławomir GiszczakPrzewodniczący
2.

Stanisław JamińskiSekretarz
3.
Elżbieta Forysiuk
Członek

Elektor
1.
Celina Szul
  
Schemat organizacyjny PSONI Koło w Łęcznej 

 • Dzienne Centrum Aktywności -

  ul. Świętoduska 2
  21-010 Łęczna
  tel/fax: 81 752 40 16
  psouul@poczta.onet.pl
  zk.leczna@psouu.org.pl
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowicy

  21-070 Cyców
  tel/fax: 82 567 70 64
  psouul@poczta.onet.pl
  zk.leczna@psouu.org.pl
PSOUU KOŁO w Łęcznej - 

od listopada 2016 roku stowarzyszenie zmieniło nazwę na Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej.

Historia powstania i działalności.


PSOUU Koło w Łęcznej powstało z inicjatywy byłego proboszcza Parafii św. Barbary w Łęcznej, Adama Lewandowskiego. Formalna postać stowarzyszenia wyrosła z ruchu kilkunastu rodziców, którzy spotykając się przy kawie, herbacie wypłakiwali się sobie wzajemnie z problemów.

Pierwszym krokiem Koła było zorganizowanie zajęć rehabilitacyjnych, a następnie logopedycznych dla dzieci członków ruchu. Społeczność wzbogacała się o nowych członków i podejmowała nowe wyzwania, co doprowadziło do utworzenia Dziennego Centrum Aktywności w 1995 roku. Z chwilą powołania do życia DCA, w placówce zaczęły odbywać się także zajęcia z psychologiem, pedagogiem oraz muzykoterapeutą. Z zajęć grupowych i indywidualnych korzystały zarówno dzieci jak i młodzież.

Z biegiem czasu zaistniała potrzeba rozszerzenia działalności Stowarzyszenia i zaczęto działania zmierzające do utworzenia drugiej placówki - Warsztatów Terapii Zajęciowej. Proces ten był długi w związku poszukiwaniem odpowiedniego lokalu i szeregiem innych przeszkód, na jakie napotykano.

W 2000 roku znaleziono idealny budynek, dawnej szkoły we wsi Janowica. Budynek wymagał generalnego remontu oraz niezbędnych ulepszeń architektonicznych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zanim rozpoczęto prace odbyła się publiczna dyskusja z mieszkańcami wsi Janowica i władzami gminnymi. Z początku ludzie podchodzili do całej sprawy bardzo nieufnie, trudno było przekonać ich, do osób niepełnosprawnych. Również rodzicie niepełnosprawnych kandydatów do WTZ mieli wątpliwości czy ich dzieci sobie poradzą, czy to jest dla nich dobre… Zarząd Koła przeprowadził wszystkie procedury, także zamówienia publiczne na remont kapitalny budynku, który trwał pół roku. Pomimo wszystkich zawirowań i trudności 15 czerwca 2001 roku powstały Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy.

W 2002 roku Zarząd Koła wraz z kierownictwem WTZ, przy nieocenionym wsparciu Arcybiskupa Józefa Życińskiego, doprowadził do przyjęcia sakramentów I Komunii Świętej oraz Bierzmowania przez 18 osób. Od tamtej pory kolejne osoby przystepują do sakramentów.

Koło organizuje:

* Festiwal Piosenki, Teatru i Plastyki, który odbywa się od 1993 roku. Pierwsze dwie edycje imprezy miały zasięg regionalny, trzecia ogólnopolski, a od dwóch lat także międzynarodowy. Festiwal odbywa się w październiku – na pamiątkę pontyfikatu Ojca św. Jana Pawła II. Każdej edycji przyświeca inne hasło przewodnie, w tym roku jest nim „Miłość przezwycięża wszystko”.

* Ogólnopolski konkurs poetycki "Poznaj mój świat"

* turnusy rehabilitacyjne

* spotkania okolicznościowe – Mikołajki, Choinka, Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, Wystawy

* od 1991 roku wycieczki krajoznawcze - Kraków i okolice, Góry Świętokrzyskie, Wieliczka, Licheń, Szczawnica, Zakopane, Kotlina Kłodzka

* koncerty charytatywne - Zamość, Ryki, Cyców, Siedliszcze, Kraśnik, Chełm

Koło gościło przedstawicieli różnych organizacji:

* z Holandii w 1998
* z Ukrainy 2002,2006,2007
* ze Szwajcarii 2002,2003
* z Wielkiej Brytanii 2001, 2008
* z Białorusi 2006, 2007

Zarówno członkowie Koła w Łęcznej jak i wszystkie osoby zgłaszające się z obszaru działania Stowarzyszenia mogą liczyć na pomoc psychologiczną, mogą korzystać z porad lekarza neurologa. Zarząd Koła organizuje grupy wsparcia dla rodzin – członków.

Od trzech lat siedzibą Koła jest lokal przy ulicy Świętoduskiej 2 w Łęcznej, uzyskany dzięki pomocy proboszcza Parafii Marii Magdaleny Janusza Rzeźnika. Działalność placówek Koła może być prowadzona dzięki dotacjom celowym PFRON, darowiznom zakładów pracy, sympatyków, członków koła, składkom członkowskim. Ponadto DCA uzyskało finansowanie w ramach programu "Partner " – PFRON, WTZ - PFRON oraz 10% uzyskane dzięki starostwu na rok 2008. Koło może liczyć na pomoc pracowników DCA i WTZ, wolontariuszy i samego Zarządu na przykład w zakresie pozyskiwania chętnych do składania 1% z podatku dochodowego na cele Stowarzyszenia.

Dotychczasowe źródła finansowania działalności Koła i placówek:

* Gmina Łęczna
* Starostwo Powiatowe
* Województwo Lubelskie
* Kuratorium Oświaty
* PFRON
* Lubelski Węgiel Bogdanka SA
* TVP
* Polsko-Szwajcarska Komisja Środków Złotowych
* Ambasada W. Brytanii
* Fundacje Holenderskie
* Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
* Fundacja BGŻ

Wyświetl większą mapę