Zbiórka na budowę mieszkań chronionych

poniedziałek, 12 sierpnia 2019

Hojność u św. Barbary

11 sierpnia Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej z Zespołem "Figiel" i solistą Łukaszem Liskiem zaprezentowali program artystyczny w na trzech mszach świętych w Parafii św. Barbary w Łęcznej.


Prezentacja programu artystycznego po ogłoszeniach parafialnych w Parafii św. Barbary na trzech kolejnych mszach była możliwa dzięki otwartości księdza proboszcza Andrzeja Lupy.

Księża celebransi przed rozpoczęciem każdej liturgii mszy świętej dokonywali zapowiedzi prezentacji legendy łęczyńskiej „Bezdenna sadzawka” poprosili też parafian aby po skończonych liturgiach wesprzeć finansowo stowarzyszenie i cel na jaki zbierane są środki finansowe. Celem zbiórki jest gromadzenie środków na rozbudowę placówki WTZ o mieszkania treningowe – wspomagane. Rozbudowa placówki o mieszkania to szansa uczestnikom dla osób niepełnosprawnych na samodzielne życie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Taka forma wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie daje możliwość sprawdzenia własnych umiejętności w samodzielnym funkcjonowaniu, zapewnia także całodobową opiekę w razie śmierci lub/i choroby rodziców.

Liturgia tego dnia jak i kazania były bardzo wymowne.(Hbr 11, 1-2. 8-19)

Bracia: „Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo. Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze przywędrował do Ziemi Obiecanej…”

Pan zabezpiecza los nas wszystkich to Jemu zaufaliśmy i z nim idąc, zbudujemy nasz dom. Wierzymy, że Pan nie zostawi nas samych z postawionym sobie zadaniem.

W czasie kazań padło wiele słów i przykładów o zaufaniu m.in. rodzice dzieciom, dzieci i ich swoboda, zaufanie Panu, oczekiwania stawiane wobec „Boga”…

Łukasz Lisek 

Łukasz swoim śpiewem ubogacał liturgię mszy świętych. Zaśpiewał pieśni "Matko Bolesna", "Trzeba chodź jeden raz", "Ani brat mów ani siostra", "Tłumy serc", "Nie ma problemu by Bóg"… .

Miło było słyszeć z ust celebransów słowa uznania dotyczące spektaklu i śpiewu.


„Bezdenna sadzawka” 

O spektaklu i celu zbiórki w telegraficznym skrócie mówiła przewodnicząca Zarządu Koła Łęczyńskiego Stowarzyszenia (PSONI) p. Maria Lisek-Zięba.

Spektakl pt. “Bezdenna Sadzawka”, oparty jest na jednej z legend Ziemi Łęczyńskiej. Opowiada o wydarzeniach sprzed wielu lat o Magdzie Niegodziwce, kobiecie bezwzględnej, która nie liczy się ani ze zwierzętami, ani z ludźmi, ani nawet z Bogiem. Najważniejszą i najcenniejszą rzeczą dla niej jest jej własny majątek. Kobieta ta w swojej bezwzględności nie jest się w stanie niczym podzielić, nawet niewielką ilością wody dla spragnionego Starca i jego psa. Wspomniany Starzec jest wysłannikiem samego diabła, który ma za zadanie sprawdzić, czy to co ludzie mówią o tej kobiecie jest prawdą i wreszcie sam to potwierdza. Jednakże za swoje skąpstwo, zachłanność i niegodziwość spotyka ją kara – traci życie wraz ze swoim majątkiem. Legenda ta ma bardzo uniwersalne przesłanie. Mówi o tym jak ważne jest dzielenie się dobrem z innymi ludźmi oraz jak zgubne bywają skutki samolubstwa, niechęci do ludzi czy innych istot boskich.

Prezentacja artystyczna została przyjęta z aplauzem i hojnością parafian.

W zbiórkę do puszek włączyli się członkowie stowarzyszenia.


Dziękujemy każdemu kto wsparł naszą zbiórkę swoim darem, dziękujemy księdzu proboszczowi i księżom celebransom za zachęcenie Parafian aby pozostali i obejrzeli spektakl oraz wsparli finansowo cel zbiórki.

Dziękujemy Pani Gabrysi (organistka) za pomoc techniczną w oprawie muzycznej oraz cenne podpowiedzi dotyczące nagłośnienia.

Na dzień 31 lipca w czasie Kampanii Społecznej Kilometry Dobra na poczet planowanej inwestycji zebrana została na czysto kwota 79 000 zł.

Dzięki zrozumieniu i hojności Parafian ze świętej Barbary w niedzielę 11 sierpnia zebrana została kwota 4 018.00 zł. 

Po ostatniej mszy (trzeciej z kolei) podziękowaliśmy Parafii i Parafianom za otwartość i zrozumienie. Na pamiątkę tego spotkania na ręce księdza celebransa przekazany został przez osoby niepełnosprawne „Anioł Dobroci”, wykonany w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy z życzeniami pomyślności i opieki Bożej na każdy dzień.

Konto na które można wpłacać środki finansowe wspierając nasz cel:
41 8693 0006 2001 0000 3812 0001


Przyłącz się do nas i wesprzyj nas dowolną kwotą.

Dziękujemy wszystkim za przekazaną pomoc.

Maria Lisek-Zięba

wtorek, 6 sierpnia 2019

JAKUBKI 2019

28 lipca 2019 r. parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie zorganizowała festyn rodzinny. Głównym punktem rodzinnego świętowania było rozstrzygnięcie konkursu literackiego na gawędę historyczną im. Kajetana Suffczyńskiego.

Organizatorzy przewidzieli wiele innych atrakcji, m.in. gry i zabawy dla dzieci pod czujnym okiem Animini - Kreatywnej Niani, występy zespołów śpiewaczych, kiermasze kulinarne, dmuchańce dla dzieci, kosmiczny trener, byk rodeo, zabawa taneczna i wiele innych.


Wśród atrakcji był też wyścig rowerowy, którego współorganizatorem jest Okręgowy Związek Kolarski w Lublinie.

W każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz 18.00 w kościele parafialnym odprawiana jest Msza św. zbiorowa za wstawiennictwem Św. Jakuba Apostoła, którego relikwie są w posiadaniu parafii. Msza poprzedzona jest nabożeństwem do Św. Jakuba a po jej zakończeniu ucałowanie relikwii.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej jest zaprzyjaźnione z proboszczem i parafią. Dzięki otrzymanemu zaproszeniu podczas festynu prezentowane były prace wykonywane w Warsztacie Terapii Zajęciowej, była też loteria fantowa i występy artystyczne.


Jakubki swoim występem uatrakcyjnił Zespół „Bębnoludy” i solista Łukasz Lisek. „Bębnoludy” zaprezentowały się programem specjalnie przygotowanym na tę uroczystość. W wędrówce muzycznej nie zabrakło nowych wersji kadryla, kankana… a w występie Łukasza w specjalnej dedykacji dla proboszcza była pieśń „Nie ma problemu by Bóg” a to w związku z urodzinami.

Uczestnicy WTZ z okazji urodzin księdza Tomasza przekazali upominek. 

Podczas festynu nie zabrakło reprezentacji różnych środowisk z przeróżnymi wyrobami – ciasta, pierogi, napoje, lody, wata cukrowa - czego tam na stołach nie było.
Szlaki/drogi świętego Jakuba

Jakub Większy Apostoł, Jakub Pielgrzym lub Jakub z Compostelli, cs. Apostoł Iakow Ziewiediejew – jeden z 12 apostołów Jezusa Chrystusa, zwany Większym, syn Zebedeusza i Salome, brat Jana Ewangelisty.


Muszla pielgrzymia, muszla św. Jakuba – jeden z symboli pielgrzymujących do położonej w północno-zachodniej Hiszpanii miejscowości Santiago de Compostela, w której znajduje się, odkryty w dziewiątym wieku, grób Jakuba Apostoła Większego. Sam Jakub przedstawiany jest często z pielgrzymim kijem, sakwą i muszlą. Jej charakterystyczny kształt pochodzi od muszli występujących licznie na wybrzeżu Atlantyku przegrzebków, które chętnie zbierane przez pątników stanowiły pamiątkę i swego rodzaju dowód odbycia pielgrzymki do grobu tego świętego. Obecnie symbolem muszli oznacza się szlaki drogi św. Jakuba prowadzące do Santiago de Compostela, a pielgrzymi ozdabiają nią swój strój (płaszcz i kapelusz) oraz kij pielgrzymi. Jednym z akcentów w sztuce sakralnej są muszle. Dlaczego? Otóż mają one wieloznaczeniowość. Już bowiem w grobach chrześcijan i męczenników nierzadko znajdowano muszle morskie – otwarte, przepołowione.. W tej postaci używano je jako symbole zmartwychwstania. Skorupę muszli traktowano jako grób, który człowiek opuści w dniu zmartwychwstania. Kojarzenie muszli z mogiłą wyraźnie zaznaczała symbolika XIII- XV-wieczna. W średniowieczu sztuka ukazywała np. wskrzeszenie Łazarza jako ślimaka wychodzącego ze skorupy.

W symbolice maryjnej równie Matkę Boską przyrównywano do cudownej muszli. Maryja jest bowiem dziewiczą muszlą, za sprawa Ducha Świętego poczęła perlę – Jezusa Chrystusa.

Nasz papież, obecnie św. Jana Paweł II do polewania głowy wodą podczas chrztu używał muszli morskiej, podobnie czynił tak Benedykt XVI (dziś emerytowany papież). I tu symbolika muszli morskiej oddaje sens chrztu (grób – zmartwychwstanie - powstanie do nowego życia w Chrystusie z winy pierworodnej). Zaś woda czerpana muszlą przybiera nowy sens – jest oczyszczająca, uzdrawiająca dusze nasze. Toteż w baptysteriach przy chrzcie posługiwano się muszlami morskimi.Legenda mówi, że ciało Jakuba dotarło w cudowny sposób do Hiszpanii, w łodzi bez wioseł. Położone na kamieniu roztopiło się, tworząc sarkofag. Następnie dzikie, ale zachowujące się łagodnie byki zaciągnęły sarkofag do zamku pewnej pogańskiej królowej, która widząc ten cud, nawróciła się na chrześcijaństwo i pochowała ciało św. Jakuba Starszego w swoim zamku. Św. Jakub miał wskazać we śnie Karolowi Wielkiemu drogę do swojego grobu. Według legendy, św. Jakub Starszy w bitwie pod Clavijo (844 r.) pojawił się na białym koniu i zmusił Maurów do ucieczki. Stąd przedstawiany jest jako walczący z Maurami, ale też jako apostoł i pielgrzym. Dlatego pielgrzymi zmierzający do Santiago de Compostela przebywają drogę z laską pielgrzymią z zawieszoną muszlą, a czasami także z krzyżem, zwanym krzyżem św. Jakuba, i wstęgą wskazującą na prowincję, skąd pochodzą. W cyklach z przedstawieniami z życia św. Jakuba Starszego jest często ukazywana pewna XII-wieczna legenda. Z Niemiec do Hiszpanii pielgrzymowali rodzice ze swoim synem, niesłusznie oskarżonym przez gospodarza o kradzież srebrnego kielicha, który ukryto w torbie innego pielgrzyma. Syna pielgrzymów posądzonego o kradzież powieszono. Rodzice jednak dotarli do Santiago de Compostela, gdzie modlili się do św. Jakuba. W drodze powrotnej zobaczyli swego syna żywego, wiszącego na szubienicy, lecz podtrzymywanego przez św. Jakuba. Udali się do sędziego i opowiedzieli mu o tym cudzie. Sędzia stwierdził, że ich syn jest tak samo żywy, jak piekące się właśnie kury. Na te słowa kury ożyły i uciekły.

Związek między muszlą a św. Jakubem wyjaśnia epizod zawarty w jednej z legend, która powstała po męczeńskiej śmierci Jakuba w Ziemi Świętej. Legenda mówi, że ciało Apostoła złożono na pokładzie statku i bez żadnego uszczerbku przetrwało siedmiodniowy rejs, zanim statek dopłynął do Galicji. Gdy statek dopływał do zatoki Arousy, na brzegu odbywało się wesele. Goście otaczali właśnie pana młodego, siedzącego na koniu. Nagle koń wysoko postawił uszy, w kilku skokach dotarł do brzegu morza i wraz z jeźdźcem zniknął pod falami. Po pewnym czasie w cudowny sposób koń i jeździec wyszli cało z morskich fal, całkowicie pokryci dużymi muszlami, a statek Apostoła płynął w dalszą podróż.

Mimo upalnego dnia festyn był oderwaniem się od codzienności, dał możliwość podziwiania pięknych prac i wspaniałej zabawy.


„Ciesz się życiem, bo dzięki temu żyjesz, 
możesz obdarzać miłością, pracować, 
bawić się i spoglądać w gwiazdy” 

Dziękujemy za zaproszenie, cieszyliśmy się i bawili razem ze wszystkimi, w gwiazdy popatrzymy za rok.

Maria Lisek-Zięba 

środa, 31 lipca 2019

Dobroć płynąca z serca

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej po raz drugi uczestniczyło w Kampanii Społecznej Kilometry Dobra. Pomysłodawcą Kampanii jest Robert Kawałko, prezes Polskiego Instytutu Filantropii. Każda z organizacji, która przystąpiła do Kampanii Kilometry Dobra zbierała pieniądze na określony przez siebie cel.

Celem jakie postawiło sobie Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej było i jest zebranie funduszy na rozbudowę placówki WTZ o mieszkania wspomagane, chronione. 


Rozbudowana placówka dałaby szansę uczestnikom naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej na samodzielne życie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. W razie choroby lub/i śmierci rodziców/opiekunów zapewniałaby całodobową opiekę i pomoc w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Na terenie powiatu łęczyńskiego nie funkcjonuje placówka zapewniająca całodobową opiekę dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Kampania prowadzona była za zgodą Ministerstwa Cyfryzacji pod patronatem Starosty Łęczyńskiego i Burmistrza Łęcznej.

W ramach przeprowadzonej kampanii do 3.06.2019 r. zebraliśmy kwotę brutto – 66.145,00 zł co stanowi 1503, 29 metrów Dobra a w czasie kontynuacji zbiórki do 29.07.2019 r. zebrana została kwota 80000,00 zł.

Zarząd Koła, członkowie stowarzyszenia, uczestnicy Warsztatu bardzo serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom za wsparcie, okazane serce, dobroć.

Nie czekaj na chwilę dogodną
Czyń dobro, czy możesz czy nie
Obdarzaj osobę przygodną
Myśl o tym na jawie i śnie

Przemija okazja miłości
I znika w oddali jak mgła
My wszyscy - wędrowcy i gości
Na ziemi, gdzie pełno jest zła 

Należy się śpieszyć z dobrocią 
Nie wiemy, co niesie nam los 
Podzielmy się z bliźnim bliskością
Niech zabrzmi miłością nasz głos 

Bez sensu, bo problem moralny? 
Czy temat dobroci - banalny? 

Szczególne podziękowanie pragniemy złożyć Państwu Annie i Wojciechowi Adamskim, którzy wspierają Janowickie Kilometry Dobra, ich udział w tym roku to 55,45 Metrów Dobra.


Czasami wystarcza...
jeden promień słońca...
jedno miłe słowo...
jedno ciepłe spojrzenie...
wyciągnięta dłoń..
jedno pozdrowienie.
jeden uśmiech...
Potrzeba tak mało, by uszczęśliwić tych, 
którzy znajdują się obok nas.

Jesteśmy też pod wielkim wrażeniem za okazaną Dobroć przez Panią Anię Adamską, która zwiększyła nasze środki na inwestycje o 3000,00 zł. Uprzedziła swoich znajomych, że w czasie imienin – Anna, zamiast kwiatów imieninowych czy prezentów przyjmować będzie pieniądze z przeznaczeniem na „Janowickie Kilometry Dobra”.


Pani Aniu wielkie, wielkie dzięki  :)

Dziękujemy wszystkim, którzy zrozumieli gest Pani Ani 
i dołączyli do grona ludzi niosących Dobro. 

Pani Aniu życzymy Pani wielu Łask Bożych,
 wszystkiego dobrego każdego dnia i moc zdrowia.

M.Lisek-Zięba

środa, 24 lipca 2019

V Święto Chleba i Makaronu

21 lipca Gmina Ludwin po raz piąty bardzo uroczyście świętowała "Święto Chleba i makaronu". Festyn to wspaniała okazja na promocję tego pięknego zakątka naszego regionu i jego niesamowitych walorów.

Wójt Gminy p. Andrzej Chabros, p.Wojciech Szymański prezes GS, p. Anna Czarnecka dyrektor GOKiS, p. Grzegorz Polak prezes Pol Mak to główni organizatorzy festynu.

Wójt Gminy i prowadzący festyn 

Uczestnicy festynu i zaproszeni goście 

Gmina Ludwin słynie nie tylko z położonych na jej terenie pięknych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, ale również z regionalnych przysmaków. Produkty lokalnych firm – chleby Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz makarony Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK S.A. wpisane są na ogólnopolską listę produktów tradycyjnych. Tych i innych przysmaków można było spróbować podczas Święta Chleba i Makaronu.


Święto Chleba i Makaronu to świetna okazja by popróbować też innych przysmaków, np. smalcu i wędlin, ludwińskich win czy obejrzeć rękodzieło lokalnych artystów.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej dzięki kilkuletniej współpracy z GCKiS w Ludwinie i otrzymanemu zaproszeniu prezentowało podczas święta prace wykonywane w prowadzonej placówce Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy.


Zespół Bębnoludy grający na instrumentach perkusyjnych zabrał zebranych w muzyczną podróż po świecie Europie i Polsce grając składankę pięknych utworów. Zespół prezentuje swoją twórczość na różnych festiwalach, przeglądach w kraju i za granicą. Uatrakcyjnia m.in. swoimi występami różne imprezy: dożynki, dni miejscowości, pożegnanie lata, dzień dziecka …

Występ zespołu „Bębnoludy” 

Konferansjerzy zapowiadając występ zespołu i solisty Łukasza Liska przedstawili zebranym krótką historię zespołu oraz poprosili o wsparcie kampanii społecznej, w której uczestniczy Łęczyńskie Koło PSONI. Celem Akcji Społecznej Kilometry Dobra jest rozbudowa placówki WTZ w Janowicy o mieszkania treningowe/wspomagane dla osób niepełnosprawnych będących w trudnej sytuacji życiowej. Kampania prowadzona jest za zgodą Ministerstwa Cyfryzacji pod patronatem Starosty Łęczyńskiego i Burmistrza Łęcznej. Pobyt w Ludwinie wzbogacił Janowickie Kilometry Dobra o kwotę 1 040 zł co daje 23,63 Metrów Dobra. Dziękujemy każdemu kto wzbogacił nasze "metry" swoim darem.

Łukasz Lisek 

Łukasz Lisek zaprezentował publiczności utwór, „Kocham wolność”. Swoim śpiewem tak jak i zespół „Bębnoludy” porwał publiczność do wspólnego śpiewania i zabawy.


W programie były też: wręczenie nagród laureatom zawodów wędkarskich i innych konkursów, wybory małej miss, miss Gminy Ludwin i różne konkursy z nagrodami. Na koniec dnia wystąpił Zespół B6.

Po koncercie była potańcówka. 

Tym, którzy przybyli na Ludwińskie Święto Chleba i Makaronu” nie przeszkadzała zmienna aura atmosferyczna, każdy znalazł coś dla siebie.

Pyszności prezentowane przez różne środowiska gminy w postaci smakołyków (chleb ze smalcem, makaron z warzywami, chleb, ciasta) zrekompensowały chwilową niepogodę. Wszyscy wystawcy obdarowani zostali makaronem a występujący kwiatami i podziękowaniem za udział. 

"Najlepsza część życia ludzkiego to małe, bezimienne i zapomniane akty dobroci i miłości."

Dziękujemy za zaproszenie i wspólnie spędzony czas.

Maria Lisek-Zięba

środa, 17 lipca 2019

„Otwarty Krąg”

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwarty Krąg” z Kurowa 14 lipca 2019 roku świętowało Jubileusz 15-lecia swojej działalności i XIV Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Niezmiennie wszystkie swoje uroczystości, Jubileusze łączą z Bogiem, tak było i teraz. Jubileusz rozpoczęto liturgią mszy świętej w kościele pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Kurowie. W liturgii uczestniczyli członkowie stowarzyszenia, przyjaciele, zaproszeni goście.

Przyjaciel to człowiek, do którego dzwonię po wielu miesiącach milczenia,
a nie pyta: dlaczego się nie odzywałaś,
tylko mówi: cieszę się, że właśnie dziś słyszę Twój głos.


Po mszy św. wszyscy udali się na spotkanie do lokalu „Wenecja” w Markuszowie Łany gdzie celebrowano uroczystość. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Gminy Kurów, Starostwa Powiatowego w Puławach, organizacji współpracujących z SON w Kurowie, ksiądz Wojciech Zasada...

Przybyłych powitała prezes stowarzyszenia Danuta Kuna – pomysłodawczyni i inicjatorka założenia go w 2004 roku. Pomysł założenia organizacji zrzeszającej osoby niepełnosprawne z terenu gminy Kurów rodził się kilka lat, głównym bodźcem powołania stowarzyszenia była choroba męża pani Danuty (stwardnienie rozsiane-SM).
 
Po powitaniu były gratulacje, podziękowania, specjalne życzenia, podarunki, kwiaty.


Wszyscy zaproszeni goście zabrali głos, padło wiele pięknych słów odnoszących się do działań podejmowanych przez stowarzyszenie. Piękne słowa podziękowania padły też pod adresem prezeski pani Danusi Kuny. Specjalnie napisany przez członków stowarzyszenia wiersz został dedykowany panu Jarosławowi Chabrosowi. Prezes podziękowała przedstawicielom władz samorządowych, zaprzyjaźnionym organizacjom, Zarządowi Stowarzyszenia pięknymi bukietami z róż za współpracę i wspólną pracę tę papierkową i działania artystyczne. Pani Iwona Ogórek zaśpiewała piosenkę "Kocham cię życie".


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej od 14 lat przyjaźni się z kurowskim stowarzyszeniem, o tym mówiła przewodnicząca Zarządu Koła w Łęcznej:
„Gratuluję Jubileuszu, cieszymy się ze spotkania. Do wszystkiego, co czynisz potrzeba ci odwagi. Jakikolwiek kurs obierzesz, zawsze znajdzie się ktoś, kto ci powie, że idziesz w złym kierunku, zawsze pojawi się pokusa myślenia, że twoi krytycy mają rację. By nakreślić kurs działania i zrealizować go do końca, potrzeba ci wiary w słuszność tego co robisz i zaufania Bogu. Wśród Waszych przyjaciół jest wiele osób... Macie też wsparcie duchowe w osobie księdza Wojciecha Zasady na pewno pomoże i wesprze w chwilach słabości. Zresztą na wszystkie problemy, lekarstwem jest Bóg. Pieśń śpiewana przez Łukasza najlepiej to odzwierciedla.”

„Rzeczy zmieniają się wokół nas, zmieniają się także i ludzie, którzy zniżają się do poziomu rzeczy, ale nie zmieniają się przyjaciele, co udowadnia, że przyjaźń to coś boskiego i nieśmiertelnego.” Antonino Rosmini

Uczestnicy WTZ z okazji Jubileuszu przekazali na ręce pani prezes upominek. 

Jubileusz swoim występem uatrakcyjnił Zespół „Bębnoludy” oraz solista Łukasz Lisek z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej. „Bębnoludy” zaprezentowały się programem premierowym specjalnie przygotowanym na Jubileusz. W wędrówce muzycznej nie zabrakło kadryla, kankana…. a w występie Łukasza specjalnej dedykacji dla pani prezes i przyjaciela stowarzyszenia księdza Wojciecha Zasady – „Nie ma problemu by Bóg”.

„Nie ma problemu by Bóg rozwiązać nie mógł
Góry tak wielkiej by On przesunąć nie mógł
Burzy tak strasznej by On uciszyć nie mógł
Smutku głębokiego by ukoić nie mógł

Skoro poniósł On na barkach swych ciężary świata
Wiedz drogi bracie że On poradzi i twym
Skoro poniósł On na barkach swych ciężary świata
Wiedz droga siostro że On poradzi i twym

Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami i kwiatami.


Po występie zespołu i solisty – po strawie duchowej przyszła pora na ucztę dla ciała. Wszyscy zajadali się pysznościami różnego rodzaju. Czego tam na stołach nie było, zaspokojony na pewno został nawet najwybredniejszy gość.


Członkowie stowarzyszenia mimo swojego święta doglądali aby nikomu niczego nie brakowało. Obsługa Domu Wenecja to profesjonaliści. Pojawiali się przy każdym, nikomu nie mogło niczego brakować.

Po posiłku nastąpiła multimedialna - graficzna prezentacja podejmowanych działań przez Stowarzyszenie w okresie XV lat.

Uwieńczeniem całości był pyszny Jubileuszowy tort.

Pani Danuta o działalności Stowarzyszenia:

„Oprócz cyklicznych spotkań okolicznościowych na stałe do kalendarza imprez weszły obchody Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Przy Stowarzyszeniu działa grupa wokalno-recytatorska „Refleksja”, której członkowie w wieku od 25 do 92 lat przygotowują corocznie programy poetycko muzyczne o bardzo różnej tematyce. Grupa ta bardzo aktywnie uczestniczy w różnych przeglądach, festiwalach i imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie gminy oraz poza nią. Co roku organizowane są wycieczki turystyczno-krajoznawcze, jedno i trzydniowe. Jest to możliwe dzięki finansowemu wsparciu gminy Kurów oraz środków PFRON. Z perspektywy 15 lat działalności organizacji mogę śmiało powiedzieć, że osoby niepełnosprawne ze środowiska wiejskiego dzięki licznym udziałom w projektach realizowanych przez PCPR w Puławach, LFOON-Sejmik Wojewódzki w Lublinie, Caritas Diecezji Lubelskiej stały się bardziej kreatywne, otwarte na kontakty z innymi środowiskami. Wiele osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe na kursach i różnego rodzaju szkoleniach. Z pełną satysfakcją mogę stwierdzić, że działania, które podjęliśmy w 2004 roku mimo ciężkich początków przyniosły pozytywny efekt w środowisku lokalnym. W szczególności wielopokoleniową integrację osób niepełnosprawnych – w naszych imprezach biorą udział osoby w wieku od 20 do 90 lat i bez względu na swój wiek świetnie się bawią. W chwili obecnej mogę śmiało powiedzieć, że warto było podjąć to wyzwanie, zwłaszcza wtedy gdy widzi się radość uczestników naszych przedsięwzięć a niejednokrotnie wdzięczność ich rodzin. Słowa uznania od władz samorządu lokalnego i wyższych szczebli sprawiają, że podejmujemy ciągle nowe inicjatywy”.

Dziękujemy Wam drodzy Przyjaciele za zaproszenie, wspólnie spędzony czas. Dziękuję Iwonko za troskę o Łukasza. Będziemy z Wami do końca świata a może jeszcze dłużej.

Maria Lisek-Zięba 


środa, 3 lipca 2019

W Parafii św. Marii Magdaleny w Łęcznej

30 czerwca Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej z Zespołem ”Figiel i solistą Łukaszem Liskiem prezentowali program artystyczny w ramach zbiórki Kampanii Społecznej Kilometry Dobra w Parafii św. Marii Magdaleny w Łęcznej.


Prezentacja programu artystycznego w Parafii św. Marii Magdaleny w Łęcznej na trzech kolejnych mszach była możliwa dzięki otwartości księdza proboszcza Janusza Rzeźnika.


Ksiądz proboszcz przed rozpoczęciem każdej liturgii mszy świętej dokonał zapowiedzi prezentacji legendy Łęczyńskiej „Bezdenna sadzawka” poprosił też parafian, aby po skończonych liturgiach wesprzeć Janowickie Kilometry Dobra. Celem zbiórki jest gromadzenie środków na rozbudowę placówki WTZ o mieszkania treningowe – wspomagane. Rozbudowa placówki o mieszkania to szansa dla osób niepełnosprawnych na samodzielne życie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Taka forma wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie daje możliwość sprawdzenia własnych umiejętności w samodzielnym funkcjonowaniu, zapewnia także całodobową opiekę w razie śmierci lub/i choroby rodziców.

„Bezdenna sadzawka” 

Prezentacja artystyczna na każdej mszy św. została przyjęta z aplauzem i hojnością parafian.

Liturgia tego dnia była bardzo wymowna tak czytania jak i psalm. Pan zabezpiecza los nas wszystkich, to Jemu zaufaliśmy i z nim idąc zbudujemy nasz dom.

Psalm responsoryjny

”(...) Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
mówię do Pana: Tyś jest Panem moim.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje(...)”

Proboszcz głosząc kazania odniósł się do czytań, ewangelii, nawiązał też do historii Matki Bożej Płaczącej.

„W słoneczną niedzielę 3 lipca 1949 r. Diecezję po kard. Stefanie Wyszyńskim obejmował bp Piotra Kława. Po południu około godziny 16 w świątyni jak zwykle modlili się wierni. Wtedy to stało się coś niezwykłego. Siostra Barbara Sadowska zauważyła pod prawym okiem Maryi łzę. Zawiadomiła o tym szybko kościelnego, który na początku był sceptyczny, jednak po przyjrzeniu się z bliska nie było mowy o pomyłce. Wydarzenie to nazwano „cudem lubelskim”. Wieść o tym niecodziennym zjawisku obiegła całe miasto. Ze wszystkich stron nadciągali ludzie tak, że wieczorem nie można było zamknąć archikatedralnych drzwi! W następnych dniach plac katedralny oblegało prawie 20 tysięcy ludzi. Ówczesne władze piętrzyły trudności i represjonowały wiernych. „Cud Lubelski” oparł się szerokiej propagandzie komunistycznej, mimo to dopiero w latach 80. XX w. zaczęto głośno o nim mówić. Liczne łaski, nawrócenia i uzdrowienia sprawiły, że biskup lubelski wystąpił o pozwolenie na koronację, która odbyła się w 1988 r. Obie korony są darem papieża Jana Pawła II. Często odwiedzał to miejsce jeszcze jako wykładowca KUL-u. Kilka lat później, podczas swojej wizyty we włoskich Syrakuzach w 1994 r., mówiąc o historii płaczących wizerunków Matki Bożej, wymienił również lubelską katedrę. W 2012 r. watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała zgodę na ustanowienie w dniu 3 lipca dla archidiecezji lubelskiej święta Matki Bożej Płaczącej”.

Łukasz Lisek 

Łukasz swoim śpiewem ubogacał liturgię mszy świętych. Miło było usłyszeć z ust celebransa ks. Tomka, że jego śpiew ukołysał rozkrzyczane dzieci przyjmujące sakrament chrztu świętego.

W zbiórkę do puszek włączyli się członkowie stowarzyszenia (rodzice uczestników WTZ).


"Dobry człowiek jest jak małe światełko. Wędruje poprzez mroki naszego świata i na swojej drodze zapala zgaszone gwiazdy." Phil Bosmans


Występ zespołu i śpiew Łukasza to jest to, co ofiarujemy w zamian za dobroć serc ludzkich. Naszym uczestnictwem w liturgiach chwalimy Boga i dziękujemy Mu za jego opiekę, wszystkie łaski, jakie otrzymujemy, za bezpieczne wyjazdy i powroty, otwartość ludzką.

Z Tobą Boże wszystko jest możliwe, jeśli Ty jesteś z nami, któż przeciw nam. Dziękujemy proboszczowi, celebransom liturgii, parafianom za otwartość. Przekazany przez nas „Anioł Dobroci” niech strzeże wszystkich parafian i każdego z osobna.

Dziękujemy Wam za dobro – do puszek zebrana została kwota 1 918,81 zł

Maria Lisek-Zięba

Integracyjny Festiwal Muzyczny w Kodniu


„Nigdy nie jest za późno, by stać się tym, kim chcemy być” George Eliot

27.06.2019 r. odbył się XIII Nadbużański Integracyjny Festiwal Muzyczny w Kodniu. Jak co roku impreza odbywała się w kalwarii kodeńskiej - terenie należącym do klasztoru Oblatów, dawnej własności rodu Sapiehów, w zespole kaplic drogi krzyżowej, do których prowadzi stara droga brukowa. Jest to miejsce niezwykle malownicze, sprzyjające refleksji i kontemplacji. 


Organizatorami Festiwalu byli Gmina Kodeń, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kodniu i Warsztat Terapii Zajęciowej w Kodniu. Oficjalnego otwarcia Festiwalu, przywitania przybyłych gości i artystów dokonał pan Jerzy Troć Wójt Gminy Kodeń, a błogosławieństwa dokonał o. Damian Dybała OMI - proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Anny w Kodniu.


W Przeglądzie wzięły udział następujące grupy:

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kodniu,
 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kodniu,
 3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kolembrodach przy GOPS w Komarówce Podlaskiej,
 4. Dom Pomocy Społecznej w Łukowie,
 5. Warsztat Terapii Zajęciowej przy GOPS w Konstantynowie,
 6. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Międzyrzecu Podlaskim,
 7. Caritas Diecezji Siedleckiej Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej,
 8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej,
 9. Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach,
 10. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławatyczach,
 11. Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowicy PSONI Koło w Łęcznej,
 12. Warsztat Terapii Zajęciowej przy SI „Elermet” w Białej Podlaskiej,
 13. Dom Pomocy Społecznej w Kaniem,
 14. Warsztat Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim,
 15. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej,
 16. Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie,
 17. Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie,
 18. Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI Koło Świdniku,
 19. Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie,
 20. Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzylesiu,
 21. Dom Pomocy Społecznej w Kalince,
 22. Dom Pomocy Społecznej w Kozuli.
Każda z grup przedstawiła swój program artystyczny. Występy na scenie są jedną z form rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością, dzięki której zyskują oni pewność siebie, poznają swoje mocne strony i wzrasta ich poczucie własnej wartości.

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie 

Jak co roku, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy, placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej, wzięli udział w festiwalu.


Zespół Bębnoludy wystąpił z muzyczną wędrówką po świecie, zaś solista Łukasz Lisek zaśpiewał publiczności piosenki „Anioł i Diabeł” oraz „Kocham wolność”. Występy janowickich artystów zostały przyjęte z wielkim aplauzem. Później był czas na zabawę z innymi uczestnikami festiwalu.


Całości towarzyszyła piękna sceneria ogrodów Kalwarii oraz niesamowita pogoda, która pozwalała by w pełni cieszyć się atmosferą płynącą z przebywania w tym niezwykłym miejscu. Organizatorzy pamiętali o wszystkich, zadbali o poczęstunek dla uczestników i zaproszonych gości, obdarowali występujących upominkami i nagrodami.


Wyjeżdżając, tradycyjnie zatrzymaliśmy się przy kościele świętej Anny, aby podziękować za udany występ, szczęśliwą podróż oraz prosić o dalszą opiekę i błogosławieństwo Matkę Bożą.


Wspomnieć należy, że w festiwalu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, sponsorzy, zaproszeni goście, kierownicy placówek. Dziękujemy organizatorom za podjęcie trudu organizacji festiwalu, za mile spędzony czas. 


“Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko” A. Einstein

Eliza Cyfra