K-Lumet

poniedziałek, 15 stycznia 2018

Kilometry Dobra
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej podpisało umowę o współpracy w prowadzeniu kampanii społecznej z Fundacją Polski Instytut Filantropii. Kampania społeczna do której przystąpiło Stowarzyszenie ma na celu:

Pozyskanie środków na rozbudowę ośrodka wsparcia dla osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Kilometry Dobra - jest to kampania, która sprawia, że organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów, a także budują swoją sieć wsparcia i wzmacniają swoją sprawność.


W ramach podpisanej umowy członkowie stowarzyszenia w osobach p. Iwona Jędruszak i p. Eliza Cyfra uczestniczyły w szkoleniu w Warszawie, między innymi w zakresie doradztwa, fundraisingu, w tym pozyskiwania sponsorów.

Szkolenie poprowadzili:

Robert Kawałko – prezes Fundacji Polski Instytut Filantropii, inicjator Kilometrów Dobra,
Daria Hofman – specjalista ds. komunikacji, Fundacja Court Watch i Fundacja Małgosi Braunek „Bądź”,
Jagoda Leśniewska – manager kampanii „Kilometry Dobra”.


W szkoleniu wzięło udział wiele organizacji, które zdecydowały się uczestniczyć w kampanii Kilometry Dobra w 2018 r. Część z nich bierze udział w tej akcji już kolejny raz, a dla części jest to debiut. Na wstępie każda z organizacji przedstawiła się i omówiła swój cel, jaki chce osiągnąć poprzez uczestnictwo w Kilometrach Dobra.

W trakcie szkolenia poznaliśmy metody planowego i etycznego zbierania pieniędzy, wykorzystując różne narzędzia, np. Facebook. Ważnym elementem Kampanii jest zespół, dzięki któremu można uzyskać dobre efekty (niż działając w pojedynkę). Kontakt ze sztabem, czyli Fundacją Polski Instytut Filantropii jest bardzo istotny, pozwala na wyeliminowanie błędów uniemożliwiających osiągnięcie sukcesu.

Część szkolenia dotyczącą wykorzystania mediów społecznościowych prowadziła p. Daria Hofman. Ważną sprawą jest aby przygotowanie promocji do Kampanii rozpocząć „już dziś”, czyli regularnie i w zróżnicowany sposób informować o podejmowanych działaniach.

Kolejna część szkolenia odnosiła się do przygotowania kampanii „Kilometrów Dobra” oraz dobrych praktyk i doświadczeń innych organizacji.

Kampania „Kilometry Dobra” to nie tylko 3 miesiące działań, to także ogromna praca całego sztabu ludzi, wierzących, że uda im się osiągnąć swój cel!

My w niego wierzymy.

WSTĄPILIŚMY DO „KILOMETRÓW DOBRA” I ODNIESIEMY SUKCES!Eliza Cyfra

wtorek, 9 stycznia 2018

Święto Trzech Króli

Mędrcy świata, monarchowie,
Gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
Chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie, nie ma tronu,
I berła nie dzierży,
A proroctwo Jego zgonu,
Już się w świecie szerzy.

Mędrcy świata, złość okrutna,
Dziecię prześladuje……. „


Mędrcy świata, monarchowie … tą kolędą rozpoczęła się liturgia mszy świętej. Święto Trzech Króli, czyli Objawienie Pańskie co roku jest obchodzone 6 stycznia. Tego dnia uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej wspólnie z parafianami Parafii Świętego Jana Chrzciciela w Łańcuchowie świętowali ten dzień. To wspólne świętowanie było możliwe dzięki otwartości na drugiego człowieka i zaproszeniu otrzymanym od proboszcza Parafii ks. Tomasza Konstanciuka.

Kościół Parafialny w Łańcuchowie

Liturgia uroczystości wiąże się z Bożym Narodzeniem. Ewangelia św. Mateusza mówi o Magach - mędrcach ze Wschodu, którzy idąc za gwiazdą przybyli do Jerozolimy i Betlejem szukając nowo narodzonego króla żydowskiego: ,,Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką jego, Maryją; upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu dary złoto, kadzidło i mirrę ". Objawienie Pańskie należy do pierwszych świąt, które ustanowił Kościół. We wczesnym chrześcijaństwie dzień ten obchodzony był na Wschodzie jako święto Bożego Narodzenia (w Apostolskim Kościele Ormiańskim jest tak do dzisiaj), a także wspomnienie pokłonu Mędrców, Chrztu Pańskiego i przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej. Było to święto Epifanii, objawienia się Boga całemu światu (Objawienie Pańskie).

Pokłon Trzech Króli, rycina Heinricha Hofmanna, koniec XIX wieku.

O szukaniu Boga, narodzonego Dziecięcia mówił proboszcz podczas kazania oraz pantomima zaprezentowana przez uczestników Warsztatu i kolędy śpiewane tego dnia.

Ksiądz proboszcz rozpoczynając koncelebrowaną mszę świętą ze swoim kolega z czasów studiów, powitał parafian, uczestników Warsztatu, rodziców chrzczonego dziecka oraz zaprosił wszystkich do pozostania po mszy i obejrzenia jasełek „Szukam Boga” oraz włączenie się w akcję „kilometrów dobra”.„Kilometry dobra”, to akcja społecznościowa stowarzyszenia, organizowana wspólnie z Fundacją Polski Instytut Filantropii, mająca na celu „Pozyskanie środków na rozbudowę ośrodka wsparcia dla osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”.


Po skończonej liturgii rozpoczęła się inscenizacja jasełkowa „Szukam Boga”


Boga szukali prości ludzie, pasterze, którzy zasnęli i Trzej Królowie nie byli zgodni, którą drogą pójść.


Józef szukał schronienia ale jak wiemy nie było miejsca.

„ Nie było miejsca dla Ciebie,
w Betlejem w żadnej gospodzie.
I narodziłeś się Jezu,
w stajni w ubóstwie i chłodzie.

Nie było miejsca choć szedłeś,
jako Zbawiciel na ziemię,
by wyrwać z czarta niewoli,
nieszczęsne Adama plemię.

Nie było miejsca choć szedłeś,
ogień miłości zapalić,
i przez swą mękę najdroższą
świat od zagłady ocalić... „


Kierunek wskazała gwiazda.


Dopełnieniem całej inscenizacji była kolęda/pastorałka "Złota Jerozolima" zaśpiewana przez Łukasza, solistę z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy.

"Zawieja i beznadzieja, złota Jerozolima,
a w biednym Betlejem pani syneczka w grocie powiła.
Zima się ludzi trzyma, złote denary wszędzie,
bieda straszna w Betlejem - tam tylko Pan przybędzie.

Do szopy, do szopy wszyscy,
kto ogrzać pragnie ręce,
z darami, z darami, z darami,
by odtajało serce…"


Po zakończonym występie głos zabrała przewodnicząca Koła w Łęcznej i kierownik Warsztatu w jednej osobie. Podziękowała proboszczowi za możliwość prezentacji i wszystkim obecnym za bardzo ciepłe przyjęcie jasełek „Szukając Boga”. Zauważajmy Go w każdym z nas, bądźmy wrażliwi każdego dnia, nie tylko okazjonalnie. Poprosiła o włączenie się w akcję „Kilometry dobra” i zaprosiła wszystkich do odwiedzenia placówki w Janowicy gdzie osoby z niepełnosprawnością intelektualną nabywają umiejętności prowadzących ich do samodzielnej egzystencji.

Społeczność skupiona w Parafii Łańcuchów jest otwarta na działanie innych, potrzebujących, duża w tym zasługa księdza Tomasza. Otwartość księdza spowodowała, że kierujemy do Niego nasze kroki nie tylko w potrzebie, ale po prostu tak po ludzku rozmawiamy o planach, radościach, sukcesach, porażkach czy o rozwoju i planach Parafii.

Dziękujemy wszystkim za wspólne świętowanie i obiecujemy, że z chwilą oficjalnego startu kampanii społecznej „Kilometry dobra” będziemy o niej informować.

Z uroczystością Objawienia Pańskiego wiąże się zwyczaj święcenia kredy, kadzidła i wody. Poświęconą kredą wypisuje się na drzwiach mieszkania K+M+B oraz aktualny rok. Litery te, interpretuje się jako inicjały trzech króli. W średniowieczu odczytywano to inaczej. Napis „C+M+B” wyrażał błogosławieństwo: Niech Chrystus błogosławi mieszkanie! - łac. Christus Mansionem Benedicat!

Poświęcona przez proboszcza kreda, kadzidło, pamiątki z okazji chrztu wszyscy zabrali do domów by na swoich drzwiach domu zapisać „C+M+B” - Niech Chrystus błogosławi to mieszkanie.

Mędrcy, którzy przybyli do Jezusa złożyli dary. Wedle tradycji były nimi: złoto - symbol godności królewskiej, kadzidło - godności kapłańskiej, mirra - symbol wypełnienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedź śmierci Zbawiciela. Jednocześnie był to wyraz wiary w Chrystusa prawdziwego człowieka (mirra), prawdziwego Boga (kadzidło) oraz prawdziwego króla (złoto).

Niech ta wiara w Chrystusa prawdziwego człowieka pozwala nam iść przez życie zostawiając ślady dobra.

Dziękuję, dziękujemy .

"Nie żałuj w życiu niczego, bo szkoda czasu na żale.
Wyjdź lepiej naprzeciw tego, co tajemnicą życia jest dalej.
Przed tobą dni niepoznane i wspomnienia jeszcze ukryte,
białe karty niezapisane i przeznaczenia drogi nieodkryte.
Nie żałuj więc przeszłości i nie przestawaj marzyć
lecz sięgaj do przyszłości, bo wszystko się może zdarzyć."


Nie przestajemy marzyć o rozbudowie naszej placówki. Nie przestajemy marzyć o spotkaniu ludzi którzy nam pomogą….

Maria Lisek-Ziębaśroda, 27 grudnia 2017

„… Dziś nadzieja rodzi się…”

„Nim świt obudzi noc…” – Łukasz Lisek

W dniu 21.12.2017 r. w placówce Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy odbyło się spotkanie wigilijne. W uroczystym świętowaniu wzięli udział uczestnicy, pracownicy warsztatu, rodzice, członkowie i władze Koła, przyjaciele, przedstawiciele władz samorządowych, zakładów pracy, szkół z terenu powiatu miedzy innymi:

Starosta powiatu – p. Roman Cholewa;
Przewodniczący Rady Powiatu – p. Jan Baczyński vel Mróz;
Przedstawiciele Zarządu Kopalni LW „Bogdanka” z panem Prezesem Adamem Partyką na czele;
Przedstawiciele PCPR w Łęcznej;
Wójt Gminy Puchaczów – p.Adam Grzesiuk;
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej – p. Adam Zdunek;
Kierownik MOPS Łęczna – p.Ewa Studzińska;
Kierownik OPS Puchaczów i Cyców– p.Ewa Kaźmierczak, p. Elżbieta Sadowska;
Dyrektorzy szkół w Nadrybiu, Cycowie, Dratowie, Ludwinie – p. Maria Paryła, p.Zbigniew; Rutkowski, p. Katarzyna Hałas, p. Justyna Miskiewicz –Zoch (w zastępstwie pani Kingi Suprowicz);
Przewodniczący Związków Zawodowych Górników w Polsce Oddział w Bogdance i „Solidarność”;
Proboszcz z Parafii z Łańcuchowa i Nadrybia;
i inni.

„Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak…” Adam Czerniak

Uroczystość rozpoczął nasz solista Łukasz Lisek utworem „Nim świt obudzi noc”, a pani Maria Lisek-Zięba, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej i przewodnicząca Zarządu Koła w jednej osobie powitała przybyłych gości. W telegraficznym skrócie przedstawiła sukcesy jakie osiągnęliśmy jako organizacja w mijającym roku, min.:

Zdobycie tytułu Organizacji Roku 2016 w konkursie wojewody.

Wyróżnienie otrzymane od Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego za „wieloletnią pasję i zaangażowanie w upowszechnianie kultury muzycznej” dla solisty Łukasza Liska.

Dyplom uznania od wojewody dla p. Marii Lisek-Zięba i Łukasza Liska za wkład w tworzenie kultury polskiej, aktywny udział w Międzynarodowych Spotkaniach z Piosenką Nieprzetartego Szlaku promujących twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubelskiego, Polski i poza jej granicami, a także trud i zaangażowanie w prace terapeutyczną z uczestnikami grup artystycznych, różnorodną i godną naśladowania działalność na rzecz rozwoju umiejętności artystycznych osób niepełnosprawnych oraz integrację ze społeczeństwem”.

Udział w wizytach studyjnych w Portugalii w ramach projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości” organizowanej przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i Hiszpanii w ramach projektu ”Nowe wyzwania-europejskie doświadczenia” organizowanej przez Fundację OIC Poland z Lublina.


Zebrani zostali poinformowani o planach na przyszłość, m.in. o przystąpieniu do Kampanii Polskiej Fundacji Filantropii – Kilometry Dobra, której celem jest:

Pozyskanie środków na rozbudowę ośrodka wsparcia dla osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Uczestnicy warsztatu zwrócili się do Pana Adama Partyki wiceprezesa Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” słowami „…bierzemy udział w akcji Kilometry Dobra. Chcemy zebrać pieniądze na rozbudowę Warsztatu o mieszkania treningowe. Jest to dla nas ważne, ponieważ wiemy, że pewnego dnia możemy zostać sami. Budowa mieszkań da nam możliwość samodzielnego mieszkania. Prosimy pana, panie prezesie o wsparcie nas w tej akcji poprzez bycie ambasadorem naszych kilometrów dobra.

Uczestnicy proszący o wsparcie w akcji Kilometry Dobra

Takie same słowa zostały za pośrednictwem księdza proboszcza Tomasza Konstanciuka skierowane do Konsula Republiki Mołdawii w Lublinie Pana Andrzeja Kity. Mamy informację zwrotną, że pan konsul wyraził zgodę na bycie ambasadorem naszych kilometrów dobra.

Królowie wyruszają w drogę

Następnie odbyła się prezentacja w formie pantomimy Jasełek Bożonarodzeniowych, nie zabrakło recytacji wierszy, śpiewu kolęd i życzeń złożonych w imieniu uczestników Warsztatu przez Kasię K. Myślą przewodnią spektaklu było poszukiwanie Boga.

Śpiący pasterze

Po tej części przewodnicząca złożyła wszystkim życzenia. Obecni goście, Ewy i Adamowie oprócz życzeń zostali obdarowani pracami świątecznymi wykonywanymi w Warsztacie. Oczywiście wszyscy zaproszeni też zostali obdarowani – żłóbkiem z maleńkim w nim Jezuskiem i aniołkami.

Józef i Maria

Po wzajemnym obdarowywaniu się, głos zabrał starosta p. Roman Cholewa i p. prezes Adam Partyka deklarując wsparcie i pomoc.

Łamanie się opłatkiem

Następnie odbyła się modlitwa, specjalne czytanie wprowadzające w klimat świąteczny mówiący o przeżywaniu Narodzenia Pańskiego a po niej nastąpiło łamanie się opłatkiem i wspólne spożywanie wigilijnych dań. Wśród dań przygotowanych w Warsztacie nie zabrakło potraw podarowanych przez Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka”. Można było także podziwiać i zakupić prace wykonywane przez uczestników WTZ.

Wpis do Kroniki Warsztatów

Przeżywamy dziś na nowo tajemnicę Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie to tajemnica radości, to tajemnica miłości , to tajemnica pokoju. Niech ten pokój zagości w każdym sercu, każdego dnia.

Dziękujemy wszystkim za przekazane podczas spotkania słodycze i prezenty.

Eliza Cyfra, Maria Lisek-Zięba

środa, 20 grudnia 2017

Życzenia


Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki, śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki. Świętą noc złocista gwiazda opromienia. Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia. Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym. Obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym.


Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. 

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Pogodnych świąt, w gronie przyjaciół, wytchnienia od codzienności,

A w Nowym 2018 Roku spełnienia wszelkich oczekiwań.


Zarząd Koła w Łęcznej
Polskiego Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Kilometry Dobra – PSONI Łęczna

"My wiemy, że jest dobro. Wiemy, że stoi ono wyżej niż piękno. Piękno ukazuje nam istotę spraw, ale musi mieć na sobie szatę sztuki. Dobro zaś jest niewidzialne (...) a sięga ducha i działa w nim tajemnie"

Polskie Stowarzyszanie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (wcześniej: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) Koło w Łęcznej jako organizacja rodziców funkcjonuje od 1991 r. Pierwszą placówką prowadzoną przez stowarzyszenie było Dzienne Centrum Aktywności powstałe w 1995 r.

Rozszerzenie działalności Stowarzyszenia wynikała z lokalnych potrzeb. Podjęto działania zmierzające do utworzenia kolejnej placówki – Warsztatu Terapii Zajęciowej. Proces był długi w związku z poszukiwaniem lokalu i szeregiem innych napotykanych przeszkód.

W 2000 roku znaleziony został odpowiedni budynek, dawnej szkoły we wsi Janowica. Budynek wymagał generalnego remontu oraz niezbędnych ulepszeń architektonicznych, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zanim zaczęto prace, odbyła się publiczna dyskusja z mieszkańcami wsi i władzami gminnymi. Z początku ludzie podchodzili do sprawy bardzo nieufnie, trudno było ich przekonać do osób z niepełnosprawnością. Rodzice kandydatów do WTZ również mięli wątpliwości czy ich dzieci sobie poradzą i czy to jest dla nich dobre. Zarząd Koła przeprowadził wszystkie procedury, także zamówienia publiczne na kapitalny remont budynku, który trwał pół roku. Pomimo wszystkich zawirowań i trudności 15 czerwca 2001 roku został otworzony Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowicy. Po 16 latach funkcjonowania placówki widzimy potrzebę dalszego rozwoju. Nasi uczestnicy stają się starsi tak jak i ich rodzice. Nie zawsze jest ktoś w rodzinie kto podjąłby się trudu opieki nad osobą niepełnosprawną kiedy odejdą najbliżsi (brak rodziców, rodzeństwa).

Uczestnictwo w programie społecznościowym kampanii - Kilometry Dobra ma na celu: Pozyskanie środków na rozbudowę ośrodka wsparcia dla osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Rozbudowa naszej placówki o mieszkalnictwo wspomagane dałaby szansę naszym uczestnikom Warsztatu na życie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Poprzez rozbudowę placówki i stworzenie nowej chcemy zabezpieczyć naszych uczestników przed umieszczeniem ich w Domach Pomocy Społecznej, w przypadku śmierci rodziców i/lub opiekunów.

Zebrane środki w ramach akcji Kilometry Dobra pozwolą na przybliżenie się nam do celu jakim jest rozbudowa istniejącego już ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez utworzenie nowej formy wsparcia jaką jest mieszkalnictwo wspomagane, czyli stworzenia warunków do samodzielnego zamieszkania osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym.

Szacowany koszt rozbudowy: 3 500 000 zł

Pomysł ten kiełkuje w nas od dawna, a w 2015 roku została podjęta decyzja o rozbudowie istniejącego już budynku. W tym celu otworzone zostało konto z przeznaczeniem na cele inwestycyjne BS Łęczna 84 8693 0006 2001 0000 3812 0003.

Mieszkalnictwo wspomagane byłoby kolejną formą wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin, polegającą na ich usamodzielnianiu, kształtowaniu ogólnej zaradności, uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Na terenie powiatu Łęczyńskiego nie ma placówki zapewniającej całodobowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnością.

PSONI Koło w Łęcznej - Warsztat Terapii Zajęciowej poprzez istniejące dwa zespoły bardzo aktywnie uczestniczy w życiu społecznym. Zespół muzyczny Bębnoludy - grający na instrumentach perkusyjnych, zespół teatralny Figiel i solista mają osiągnięcia na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zatrudnieni pracownicy prowadzą szkolenia oraz uczestniczą w krajowych i zagranicznych wizytach studyjnych.Prosimy ludzi o wrażliwych i otwartych sercach o udział w akcji i powiększenie kilometrów dobra.Pobijmy razem rekord Guinnessa!

Eliza Cyfra, Maria Lisek-Zięba

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Do naśladowania ...

„Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces.” Henry Ford

13 grudnia 2017 placówka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej gościła w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy uczniów Szkoły Podstawowej w Piasecznie. Grupa przyjechała pod opieką naszej najgorętszej propagatorki prowadzonych zajęć w Warsztacie pani Justyny Miśkiewicz – Zoch i liczyła jedenaście osób. Kierownik warsztatu p. Maria Lisek – Zięba przybliżyła uczniom sposób funkcjonowania osób niepełnosprawnych w Warsztacie, pokazała też działalność wszystkich pracowni.

W pracowni plastyczno – rękodzielniczej uczniowie zobaczyli cały proces wytwarzania podpałek ekologicznych do grilla, pieca i kominka. Omówione też zostały powstające prace w postaci figurek gipsowych, obrazów itp.

W pracowni poligraficzno-introligatorskiej uczniowie wspólnie z uczestnikami Warsztatu wykonywali kartki świąteczne.

Pani Justyna z uczniami

W kolejnej pracowni krawiecko –zabawkarskiej szyli maskotki.


Wszyscy uczniowie popróbowali swoich zdolności ozdabiając według własnych pomysłów figurki gipsowe będące elementem szopek. Fantazja uczniów nie miała granic i mogliśmy podziwiać figurki krów czy osiołków w kolorze niebieskim czy fioletowym.


Pani Maria opowiedziała uczniom o funkcjonujących w środowisku stereotypach związanych z osobami niepełnosprawnymi. Uczniowie mogli poznać odpowiedzi na pytania:

Kto jest osobą niepełnosprawną?

Jak można pomóc osobie niepełnosprawnej?

Jak działają stereotypy i jak należy reagować?

Osoby niepełnosprawne ciągle jeszcze, mimo świadomości społecznej, są stygmatyzowane. Warto i należy reagować. Ukazywanie barier dzielących społeczeństwo skutkuje pozytywnymi reakcjami i zachowaniami. Dzięki takim postawom jakie podejmuje pani Justyna Miśkiewicz-Zoch, dyrektorom szkół, pedagogom, którzy współpracują z Warsztatem, życie osób niepełnosprawnych staje się łatwiejsze. Spotkanie ze szkołą to nie tylko integracja, ale ciągła dwustronna edukacja. Niepełnosprawność to stan, którym nie można się zarazić.

Istotą terapii zajęciowej jest rehabilitacja społeczna, która otwiera osoby z niepełnosprawnością na społeczeństwo i odwrotnie. Dlatego współpraca jest jednym z zachowań, które prowadzą do sukcesu. Z całego serca dziękujemy zatem Paniom i Uczniom za spotkanie. Dziękujemy za zrozumiałe podejście do podejmowanych działań w naszej placówce przez Dyrektorów Szkół z Dratowa, Piaseczna, Ludwina, Białki, Milejowa, Nadrybia.

Współpraca z naszym Warsztatem, za zgodą dyrektorów szkół, zainicjowana przez panią Justynę poszerza krąg szkół i nie tylko, zainteresowanych naszą pracą i prowadzoną w niej terapią. Postawa pani Justyny jako pedagoga jest godna naśladowania, to działania pani Justyny sprawiają, że mamy pod dostatkiem opasek na wykonywane podpałki - dzięki zbiórce rolek po papierze toaletowym przez uczniów w szkołach, kiermasze prac, prezentacje artystyczne to promowanie działań warsztatowych.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Jan Paweł II

Dziękujemy wszystkim dyrektorom wspomnianych szkół, pedagogom, uczniom za to nieustanne dzielenie się z nami … Zachęcamy wszystkich chętnych do poznawania podejmowanych w Warsztacie działań.

Anna Kiszczak, Maria Lisek-Zięba

czwartek, 14 grudnia 2017

Nieznajomość prawa szkodzi

„W życiu nie chodzi o posiadanie samych dobrych kart, ale o umiejętne granie tymi które już masz w ręku”. Josh Billings
„Ignorantia iuris nocet”, czyli nieznajomość prawa szkodzi. Nikt nie może zasłaniać się nieznajomością norm prawnych. Dlatego warto korzystać z szeroko rozumianego poradnictwa ponieważ dzięki temu możemy uniknąć przekonania się na własnej skórze, iż nieznajomość prawa szkodzi.

W dniu 12 grudnia 2017 na zaproszenie Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy odbyło się spotkanie z prawnikiem Zarządu Głównego PSONI – p. Michałem Orzechowskim.

Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy członków Zarządu Koła, członków koła, Komisji Rewizyjnej, pracowników , uczestników warsztatu i wolontariuszy z zakresu :

- zabezpieczeń majątkowych
- ubezwłasnowolnienia
- przemocy fizycznej, psychicznej
- innych aktów
- tożsamość organizacyjna
- misja, rola organizacji
- prawo o stowarzyszeniach
- zobowiązania finansowe – odpowiedzialność
- istota prawa w życiu osób niepełnosprawnych
- ochrona danych osobowych/dane wrażliwe.

Spotkania odbywały się w grupach; Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna, pracownicy i wolontariusze, członkowie koła, uczestnicy warsztatu.

Rodzice pozyskali wiedzę z zakresu zabezpieczeń majątkowych, przemocy fizycznej i psychicznej, ubezwłasnowolnienia, jak również innych aktów prawnych. Prelegent wyjaśniał „ …ubezwłasnowolnia się dlatego, że np. ZUS, urzędnik z różnych urzędów, lekarz tak kazał (lekarz bo nie może dokonać zabiegu, bo osoba nie jest ubezwłasnowolniona).

- Zabiegi lecznicze ratujące życie nie wymagają podpisania zgody na leczenie.

- Inne zabiegi - należy wystąpić do sądu właściwego o zgodę na przeprowadzenie zabiegu. 

Bardzo ożywiona była dyskusja w kwestii odpowiedzialności za dokonywane czyny osób niepełnosprawnych, w tym ubezwłasnowolnionych. Osoba niepełnosprawna ponosi konsekwencje za to co robi niezależnie od tego czy jest ubezwłasnowolniona czy nie.

Zakres szkolenia dla Członków Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej dotyczył kwestii: ochrony danych osobowych, tożsamości organizacyjnej, misji i roli organizacji i prawa o stowarzyszeniach.

Uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu prawa bankowego – umów kredytowych, zakupów ratalnych, jak również prawach pacjenta w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie, omawiane były też kwestie prawne związane z zawieraniem umów o pracę. Porady w zakresie przemocy fizycznej i psychicznej to kolejny omawiany temat przez pana Michała.

Pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy uzyskali informacje na temat ochrony danych osobowych. Wyjaśniony został temat danych, dostępności do danych w tym danych wrażliwych.

Po zakończonym spotkaniu w poszczególnych grupach Pan Michał Orzechowski udzielał indywidualnych porad.

Spotkanie to, po raz kolejny pokazało, że naszą wiedzę należy ciągle poszerzać.
Nieznajomość prawa, przepisów, nie jest argumentem do obrony, wytłumaczenia się z popełnionych błędów, wręcz nieznajomość prawa szkodzi.

Karty, które mamy w ręku to znajomość przysługujących nam praw. Przysługujące nam prawa zapewnia:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, ogłoszony w Dzienniku Ustaw: Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483. Konstytucja RP weszła w życie 17 października 1997.

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku, podpisana przez rząd Polski 20 marca 2007 r., a ratyfikowana przez Polskę 6 września 2012 r. w artykule 3 Zasady ogólne mówi:

Konwencja opiera się na następujących zasadach:
(a) poszanowanie przyrodzonej godności, autonomii osoby, w tym swobody dokonywania wyborów, a także poszanowanie niezależności osoby,
(b) niedyskryminacja,
(c) pełny i skuteczny udział i włączenie w społeczeństwo,
(d) poszanowanie odmienności i akceptacja osób niepełnosprawnych, będących częścią ludzkiej różnorodności i całej ludzkości,
(e) równość szans,
(f) dostępność,
(g) równość mężczyzn i kobiet,
(h) poszanowanie rozwijających się zdolności niepełnosprawnych dzieci oraz poszanowanie prawa dzieci niepełnosprawnych do zachowania tożsamości.

Ratyfikacja Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych jest dla Polski ważnym wydarzeniem. Dokument normuje standardy dotyczące praw osób niepełnosprawnych. Posiada wymiar symboliczny, będąc swoistą konstytucją praw osób z dysfunkcjami, uznaną przez szereg państw. Ma również do spełnienia rolę w zakresie promocji informacji o uprawnieniach osób niepełnosprawnych.

Zadawane liczne pytania świadczą o potrzebie poszerzania wiedzy z zakresu prawa z którym na co dzień spotykają się rodzice, opiekunowie i same osoby niepełnosprawne.

„Droga wiedzy stoi otworem przed wszystkimi ludźmi, przed każdym zwykłym człowiekiem.” Paulo Coelho

Dziękuję w imieniu Zarządu Koła i wszystkich osób uczestniczącym w spotkaniu panu Michałowi, za podzielenie się z nami wiedzą, a Zarządowi Głównemu, za delegowanie do nas prawnika.

Anna Kiszczak, Maria Lisek-Zięba